Általános használati és szerződési feltételek

Általános használati és szerződési feltételek a Peptide Worldcenter webáruházat (http://peptideworldcenter.com) igénybe vevők számára

Általános feltételek

Jelen dokumentum az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény követelményei, értelmező rendelkezései és magyarázatai szerint készült.

A Peptid Center s.r.o.(székhely: 94633, Slovakia, Modrany, Hlavna 414.) adószám: SK 2023401512) a http://peptideworldcenter.com internetes helyen üzemeltetett webáruházában csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytat. E tevékenység általános szerződési feltételeit a http://peptideworldcenter.com internetes oldalon, oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A http://peptideworldcenter.com webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Vásárlási feltételek” és „Szállítási feltételek” menüpontjaiban olvashatók. A Peptid Center s.r.o. az ezekben a dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

http://peptideworldcenter.com internetes oldalon található olyan tartalom, mely nem más által rendelkezésre bocsátott tartalom (pl. termék adatok), a Peptid Center s.r.o. tulajdona. A Peptid Center s.r.o., a más által rendelkezésre bocsátott, a http://peptideworldcenter.com oldalon továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért (pl. termék leírások) nem vállal felelősséget. A Peptid Center s.r.o. nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Általános használati feltételek, a Felhasználók és Látogatók felelőssége

A Felhasználók és Látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy közöttük és az Peptid Center s.r.o. között elektronikus kommunikáció folyjon. Az elektronikus kommunikáció formája az Peptid Center s.r.o. részéről lehet e-mail vagy a http://peptideworldcenter.com internetes oldalon elhelyezett hirdetmény, a Megrendelő, a Felhasználó vagy Látogató részéről a admin@peptideworldcenter.com vagy http://peptideworldcenter.com címekre küldött e-mail. Felek elfogadják, hogy minden elektronikus kommunikációt írásba kell foglalni.

A felhasználói adatok megőrzésért és bizalmas kezeléséért a Felhasználó felel, felelős továbbá a számítógépéhez történő hozzáférés korlátozásáért és felelősséget vállal a felhasználói neve és jelszava használatával végzett minden műveletért.

A látogatók az oldal meghatározott helyeire véleményeket, megjegyzéseket, fényképeket és egyéb tartalmakat küldhetnek és más kommunikációt folytathatnak, javaslatokat, ötleteket, észrevételeket, kérdéseket, vagy egyéb információt küldhetnek, feltéve, hogy a tartalom nem illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, magánéleti jellegű, sértő a szellemi tulajdonjogokra, vagy más módon kárt okozó, harmadik személy által kifogásolható, és nem tartalmaz szoftver vírusokat, politikai kampányt kereskedelmi célú megszólítást, lánclevelet, tömeges levelezés, vagy bármiféle "spam"-et. A Felhasználó nem használhat hamis e-mail címet, nem személyesíthet meg más természetes vagy jogi személyt, nem lehet más módon sem félrevezető, mint például egy kártya eredetével kapcsolatban vagy egyéb tartalom tekintetében. Az Peptid Center s.r.o. fenntartja magának a jogot (de nem köteles) az ilyen tartalmat, illetve felhasználói regisztrációt szerkeszteni, blokkolni, illetve törölni, de nem rendszeresen vizsgálja felül a beküldött tartalmakat.

Amennyiben tartalmat helyez el, küld be a http://peptideworldcenter.com oldalra, mindaddig, amíg az Peptid Center s.r.o. ettől eltérő jelzést nem ad, az Peptid Center s.r.o. kizárólagos, jogdíj mentes, örökös, visszavonhatatlan, teljes értékű és átruházható jogot kap annak használatához, reprodukálásához, módosításához, adaptálásához, közzétételéhez, fordításához, abból történő származtatások készítéséhez, terjesztéséhez és közzétételéhez bármely médiában. Az ilyen tartalmak beküldése esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tartalmak használatakor a tartalom beküldéséhez használt felhasználói nevet az Peptid Center s.r.o. és az általa átruházott joggal rendelkezők használják. A Felhasználó felelősséget vállal érte és garantálja, hogy birtokolja vagy más módon rendelkezik a beküldött tartalmakkal kapcsolatos jogok felett; hogy a tartalom megfelelő; hogy nem sérti a jelen dokumentumba foglalt feltételeket és nem okoz sérelmet bármely természetes vagy jogi személynek; hogy kártalanítja az Peptid Center s.r.o.-t minden az általa beküldött tartalomból eredő követelésért vagy kárért. Az Peptid Center s.r.o.-nek joga van, de nem kötelezett rá, hogy nyomon kövessen, szerkesszen, vagy eltávolítson bármely, a http://peptideworldcenter.com oldalon található tartalmat vagy ott végzett tevékenységet. Az Peptid Center s.r.o. nem vállalja a felelősséget a http://peptideworldcenter.com oldalon a Felhasználók vagy harmadik fél által elhelyezett tartalmakért.

A vásárlási szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

A vásárlási szerződés az Peptid Center s.r.o., mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre a http://peptideworldcenter.com oldalon leadott rendeléssel.

A Megrendelő a http://peptideworldcenter.com oldalon, a Felhasználó létrehozásakor megadja felhasználói alapadatait (felhasználói név, e-mail cím, jelszó), amelyeket ugyanezen az oldalon bármikor lehetősége van módosítani. A megrendeléshez tartozó további adatok (kapcsolattartó (nem kötelező), telefonszám, számlázási adatok (név, irányítószám, település neve, cím), postázási adatok (név, irányítószám, település neve, cím), fizetési mód, szállítási mód) megadása a megrendelés véglegesítésekor történik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő megrendelése jóváhagyásával a jelen dokumentumba foglalt általános szerződési feltételeket elfogadja és tudomásul veszi. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott megrendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a megrendelés kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségek Peptid Center s.r.o. számára történő megtérítése a Megrendelő kötelessége.

Az Peptid Center s.r.o. a http://peptideworldcenter.com internetes webáruházában az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően, a megrendelés véglegesítése előtt egyértelműen tájékoztatja az igénybe vevőt jelen dokumentum teljes tartalmáról a következő módon: a megrendelés nem véglegesíthető és küldhető el a nélkül, hogy az igénybe vevő ne jelölné be az „Elolvastam és elfogadom az általános használati és szerződési feltételeket” mezőt. A nyilatkozat megtételének megkönnyítése érdekében a mezőhöz tartozó szöveg olyan hivatkozást tartalmaz mely kattintásra, teljes terjedelmében előhívható és tárolható formában tartalmazza jelen dokumentumot.

Az Peptid Center s.r.o. a http://peptideworldcenter.com internetes webáruházon keresztül történő elektronikus megrendelés leadással, a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint szerződés jön létre az Peptid Center s.r.o. és a megrendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződést az Peptid Center s.r.o. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelés azonosítóval azonosít, és a megrendelés teljesítésétől számított max. 3 hónapig tárol. A szerződést jelentő e-mailek ez alatt az időtartam alatt, külön megkeresés esetén, az Peptid Center s.r.o.-nél hozzáférhetők.

A Megrendelő a megrendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el a szerződés jelen dokumentumba foglalt feltételeit. Az Peptid Center s.r.o. és Megrendelő közötti szerződéskötés során a Felek csak és kizárólag abban az esetben térhetnek el a jelen dokumentumba foglalt feltételektől, ha erről írásban megállapodtak.

A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

Az Peptid Center s.r.o. rendszere a megrendelésnek automatikusan „Rendelés azonosító” számot ad, melyet a Megrendelő által, a felhasználói adatok beállításakor megadott e-mail címre, a megrendelés feladása után haladéktalanul megküldött rendelés visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a „Rendelés azonosító” számmal rendelkező megrendelés érvényes. A megrendelés visszaigazolását a rendszer automatikusan, a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi. A szerződés a visszaigazolással jön létre és a megrendelésben vállaltak Felek általi teljesítésekor szűnik meg. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, az mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Peptid Center s.r.o., illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az Peptid Center s.r.o. a megrendelést a rendelés azonosítóval ellátott megrendelésben szereplő adatoknak megfelelően teljesíti és szintén ezek alapján állítja ki a számlát. Az adatbeviteli hibák elkerülése érdekében a megrendelés végelegesítésekor a rendszer a felhasználói alapadatokat és a korábban berögzített számlázási és postázási adatokat felkínálja. Az adathiányok elkerülése érdekében rendszer hibaüzenetet küld a hiányzó adat(ok) megnevezésével. A hiányzó adatok kitöltése nélkül a megrendelés nem véglegesíthető. A rendelés feladása előtt a Megrendelőnek még egyszer módja van áttekinteni és szükség esetén javítani a megrendelés adatait. A megrendelésben szereplő hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő a megrendelés jóváhagyása után, a szerződéstől díjmentesen elállni csak a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy csomagküldő szolgáltatónak történő átadása) előtt jogosult. Az elállást írásban és kizárólag a felhasználói adatokban megadott e-mail címről küldött e-mailben, a rendelésazonosító-szám megjelölésével lehet a admin@peptideworldcenter.com címre eljuttatni. Az elállás csak és kizárólag akkor érvényes, ha az Peptid Center s.r.o. írásban a admin@peptideworldcenter.com címről a Megrendelő felhasználói adatokban megadott e-mail címére visszajelezte annak elfogadását.

Amennyiben az Peptid Center s.r.o. a megrendelést részben vagy egészben, rajta kívül álló okok vagy egyéb ok miatt nem tudja teljesíteni, jogosult a szerződéstől részben vagy egészben, díjmentesen elállni. Az elállást írásban és kizárólag a admin@peptideworldcenter.com e-mail címről küldött e-mailben, a rendelésazonosító-szám megjelölésével, a Megrendelő felhasználói adatokban megadott e-mail címére juttatja el.

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó és/vagy szavatossági ideje lejárt. Vásárlástól történő elállás esetén, az Peptid Center s.r.o. csak és kizárólag a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét köteles visszatéríteni. A visszatérítés a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül történik meg. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a Megrendelő viseli.

Árak

Az árak, melyek a http://peptideworldcenter.com oldalon fel vannak tüntetve a kínált termékek bruttó kiskereskedelmi fogyasztói árai, melyek érvényessége csak és kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Az Peptid Center s.r.o. a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek, mely árat a megrendelésre küldött visszaigazolás is tartalmaz. A termékek árát terhelheti még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg. Amennyiben valamely megrendelés bármilyen okból módosításra kerül, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes árak és feltételek vonatkoznak.

A termékek között előfordulhatnak hibásan beárazottak. Amennyiben egy megrendelt, de hibásan beárazott termék helyes ára magasabb, mint a webáruházban feltüntetett ár, az Peptid Center s.r.o. felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot a további teendők egyeztetése érdekében vagy törli a megrendelést és erről értesíti a Megrendelőt.

Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény követelményeinek eleget téve, ez úton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Ügyfélszolgálatunk által végzett adatkezelés alapvető célja a webáruházban történő rendelés lehetővé tétele, a rendelések azonosítása azok teljesítéséhez, illetve a számla kiállításához, továbbá a rendelt áru szállításához. Az adatfelhasználás célja a webáruházba önként regisztrált felhasználók által kért hírlevél küldése, vagy a rendeléssel kapcsolatos egyeztetés, egyéb kért tájékoztatás megadása.

Az adatokat csak az Peptid Center s.r.o. képviselői ismerhetik meg, adatkezelésre és adatfeldolgozásra csak az Peptid Center s.r.o. alkalmazottai jogosultak. Az adatkezelés időtartama az önkéntes felhasználói regisztrációval kezdődik. Az adatkezelést akkor fejezzük be, ha a regisztrált Ügyfél a regisztrációban megadott e-mail címről, az Ügyfélszolgálat e-mail címére (admin@peptideworldcenter.com) a regisztráció (felhasználói név) törlését kérő levelet küld. Az adatkezeléssel kapcsolatos szakmai, jogi, jogorvoslati kérdéssel az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhatnak. Az adatok biztonságáról, illetve arról, hogy illetéktelenül harmadik személyek azokhoz illetéktelenül ne férjenek hozzá, az Peptid Center s.r.o. gondoskodik. Ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelméhez szükségesek.

Garancia és felelősségvállalás korlátozása

http://peptideworldcenter.com oldalt és minden azon található vagy azon keresztül elérhető információt, tartalmat, terméket és szolgáltatást az Peptid Center s.r.o. ismert és megtekintett állapotban szolgáltatja és értékesíti mindaddig, amíg ettől eltérő írásos megállapodás nem születik.

Az Peptid Center s.r.o. nem képvisel vagy nyújt bármilyen más garanciát, a http://peptideworldcenter.com oldallal és az azon található vagy azon keresztül elérhető információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint amit a http://peptideworldcenter.com oldalon feltüntetett.

Az Peptid Center s.r.o., a http://peptideworldcenter.com oldalon feltüntetetteken túl nem vállal felelősséget az eladhatóságért vagy egy adott célra történő felhasználhatóságért.

Az Peptid Center s.r.o. törekszik annak elkerülésére, de nem garantálja, hogy http://peptideworldcenter.com oldal és az azon található vagy azon keresztül elérhető információ, tartalom, termék és szolgáltatás, a szerverek vagy az általa küldött e-mailek mentesek a vírusoktól vagy más káros elemektől.

Az Peptid Center s.r.o. nem vállal felelősséget a http://peptideworldcenter.com oldal vagy az azon található vagy azon keresztül elérhető információ, tartalom, termék és szolgáltatás használatából eredő károkért, beleértve -de nem korlátozva ezekre- a direkt, indirekt, véletlen, büntető és az ezekből származó közvetett károkat, amíg ettől eltérő írásos megállapodás nem születik.

Panaszkezelés rendje

Az esetleges panaszok a http://peptideworldcenter.com oldalon, a Kapcsolat menüpont alatt is feltüntetett elérhetőségeken, a admin@peptideworldcenter.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölhetők. Az Peptid Center s.r.o. a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről.

 

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok az irányadók.